Studiu privind libertatea de exprimare online a fost lansat la Chișinău

Un studiu internațional privind libertatea de exprimare pe Internet a fost lansat la Chișinău, în cadrul unui club de presă, organizat la 6 martie, de Institutul de Politică Informațională și Centrul de Investigații Jurnalistice.

Broșura a fost elaborată în baza jurisprudenței actuale a Curții Europene, este disponibilă în nouă limbi, inclusiv în română și rusă și poate fi accesată la următoarea adresă: cases.internetfreedom.blog.

Potrivit lui Alexei Marciuc, directorul Institutului de Politică Informațională,  expert al SecDev Foundation și ABA ROLI, libertatea de exprimare în mediul online afectează nu numai jurnaliștii sau ONG-urile ale căror activități sunt legate de acest domeniu, ci și aproape toți utilizatorii Internetului. „Studiul elaborat de noi conține cele mai bune exemple în domeniul libertății de exprimare și prezintă interes pentru specialiștii din diverse domenii, informațiile fiind prezentate în mod accesibil. De asemenea, lucrarea va fi utilă pentru juriști și avocați în căutarea unor procese relevante și exemple de soluții pentru situații similare cu care se confruntă”, a menționat Marciuc.

Alexei Cozliuc, co-fondator al ONG-ului Human Constanta (Belarus), activist al drepturilor omului și expert al Proiectului regional pentru libertatea Internetului, afirmă că oamenilor care lucrează cu informații le este destul de dificil să se orienteze în standardele internaționale, iar legislația națională deseori  nu ține pasul cu schimbarea rapidă a situației și dezvoltarea tehnologiei.  „Valoarea principală a acestui studiu este că adună cazurile recente, și în același timp, prezintă o retrospectivă a ceea ce se întâmplă cu înțelegerea libertății de exprimare. Broșura conține descrierea unor situații tipice în domeniul reglementării conținutului informațional, răspunderea intermediarilor pentru serviciile de Internet prestate, dreptul la informare, blocarea Internetului, libertatea de exprimare și confidențialitatea, drepturile de autor, precum și o serie de alte aspecte", a punctat expertul.

Participanții la eveniment au discutat, de asemenea, provocările actuale cu privire la libertatea internetului. Aceștia au remarcat riscurile legate de asigurarea dreptului la viața privată și libertatea de exprimare online, care decurg  din inițiativele recente în reglementarea internetului, inclusiv din proiectele de legi ”Big Brother” (nr. 161) și ”Mandatul de Securitate” (nr. 281).

În discuții au luat parte reprezentanți ai Centrului de Investigații Jurnalistice, Centrului pentru Jurnalism Independent, Freedom House - Moldova,  Institutului de Politică Informațională, alte organizații și instituții, precum și experții  independenți și reprezentanți ai mass-media.

Studiul „Primii pași în înțelegerea Libertății de Exprimare online și offline pe baza jurisprudenței actuale a Curții Europene a Drepturilor Omului” a fost elaborat în cadrul Proiectului regional pentru libertatea Internetului, implementat de Asociația Baroului American (American Bar Association Rule of Law Initiative – ABA ROLI).