Societatea riscă să nu poată analiza rapoartele Procuraturii fiindcă aceasta nu mai este obligată să le publice pe pagina web a instituției

Mai multe organizații ale societății civile își exprimă îngrijorarea privind excluderea obligativității audierii raportului de activitate anual al Procuraturii în plenul Parlamentului și publicării acestuia pe pagina-web oficială a Procuraturii Generale.

 La 4 ianuarie 2019, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicată Legea nr. 265 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative din care a fost exclus următorul text: „Raportul Procuraturii se audiază în plenul Parlamentului, este făcut public și se plasează pe pagina web oficială a Procuraturii Generale. Raportul conţine şi date privind impactul activității Procuraturii din anul precedent asupra drepturilor persoanelor”.

Autorul propunerii a fost deputatul în Parlament, Anatolie ZAGORODNÎI. La 23 octombrie 2018, amendamentul dat a fost inclus după adoptarea în prima lectură din 11 octombrie 2018 a proiectului de lege nr. 312. Amendamentul deputatului nu a fost publicat pe pagina web a Parlamentului și nici nu au fost organizate consultări sau dezbateri publice cu societatea civilă și părțile interesate. Amendamentul a fost publicat în raportul Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului abia la 23 noiembrie 2018, în aceeași zi în care proiectul de lege a fost votat în lectură finală.

Autorul inițiativei nu a prezentat niciun argument în vederea necesității excluderii prevederii date. Mai mult, nici în Raportul Comisiei juridice, numiri și imunități nu sunt de găsit argumente pentru motivarea acestui amendament. Avizul Guvernului și raportul de expertiză anticorupție, întocmit de către Centrul Național Anticorupție, nu au analizat impactul amendamentului, or actele respective au fost elaborate în baza versiunii de până la votarea proiectului în primă lectură, adică anterior inițiativei deputatului.

Ca urmare a noii modificării, Procurorul General va fi obligat doar să prezinte (a se vedea – transmite) Parlamentului, anual, până în data de 31 martie, un raport despre activitatea Procuraturii în anul precedent. Astfel, deputații nu vor mai putea audia Procurorul General și examina raportul acestuia în mod public și în plenul legislativului.

Astfel, societatea riscă să nu poată analiza rapoartele Procuraturii fiindcă aceasta nu mai este obligată să le publice pe pagina web a instituției, fapt ce contravine principiului transparenței și accesului la informație.

Organizațiile semnatare condamnă cu fermitate excluderea prevederii legale enunțate mai sus și solicită viitorului Parlament ca norma respectivă să fie reintrodusă în textul Legii cu privire la Procuratură.

Semnatarii speră că Procuratura Generală va continua practica pozitivă stabilită anterior de publicare regulată a rapoartelor sale anuale de activitate, care să conțină inclusiv şi date privind impactul activităților sale asupra drepturilor persoanelor.

Declarația integrală disponibilă aici.

SEMNATARI:

 1. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
 2. Transparency International Moldova
 3. Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIJ)
 4. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
 5. Institutul de Politici Publice (IPP)
 6. Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
 7. Amnesty International Moldova
 8. Ambasada Drepturilor Omului
 9. Centrul „Acces-info”
 10. Centrul de Jurnalism Independent (CJI)
 11. Asociația pentru Politică Externă (APE)
 12. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
 13. Asociația Promo-LEX
 14. Comunitatea WatchDog.md
 15. Centrul de Analiza si Prevenire a Corupției (CAPC)
 16. Centrul Analitic Independent Expert-Grup
 17. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”
 18. Centrul de Drept al Femeilor (CDF)
 19. Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)

Lista semnatarilor rămâne deschisă