Au fost desemnaţi câştigătorii ediţiei II a concursului „Jurnalişti pentru drepturi sociale”

11 jurnalişti şi jurnaliste de la instituţii media naţionale şi locale au fost premiaţi în cadrul celei de-a doua ediţii a concursului „Jurnalişti pentru Drepturi Sociale”. Concursul se înscrie într-un proiect comun, implementat de Fundația „Friedrich Ebert”, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Centrul de Investigații Jurnalistice.

Nicu Guşan (radio Europa Liberă) s-a învrednicit de premiul I, Natalia Munteanu (Agora), Irina Odobescu (CIJM), Elena Putregai (Realitatea.md), Angela Zaharova (Elita TV), Olga Stăvilă (Radio Moldova) au luat premii de gradul II, iar Svetlana Cernov (Est Curier, Criuleni), Ludmila Podgurschi (Edit Ocniţa), Tatiana Şikirliiskaia (Logos Press), Alina Chiriac-Ivaşcu (Radio Moldova) şi Tatiana Balan (Radio Moldova) sunt deţinătoare ale premiului de gradul III.

Proiectul „Jurnaliști pentru Drepturi Sociale” s-a desfăşurat în perioada aprilie-octombrie. Cei peste 20 de jurnalişti şi jurnaliste care au participat la proiect au avut oportunitatea de a beneficia de instruiri în domeniul drepturilor sociale.

Prin intermediul acestui proiect, organizatorii şi-au propus să consolideze capacitățile jurnaliștilor privind reflectarea politicilor sociale, relațiilor de muncă și a încălcărilor drepturilor lucrătorilor din Republica Moldova. În cadrul sesiunilor de instruire, participanții au fost ghidați de experți ai CNSM și organizațiilor societății civile în domeniul politicilor economice și sociale, precum și de experți din domeniul media, cum să dezvolte investigații jurnalistice şi material de problemă în domeniul social-economic.

Pe parcursul proiectului, participanții au discutat despre cadrul legal național al muncii și despre angajamentele RM în cadrul convențiilor OIM; rolul sindicatelor și al dialogului social; sistemul de asigurări sociale și a protecției social-economice a angajaților; ocuparea forței de muncă și salarizarea în sectorul real și bugetar; salariul de trai (decent); transparentizarea salarizării și asigurarea salariului egal pentru muncă egală între bărbați și femei; prevenirea și eliminarea discriminării la locul de muncă; contractul colectiv de muncă și organizarea sindicală etc. De asemenea, experții au discutat cu participanții la program despre impactul modificărilor la Codul Muncii, Legii Zilierilor, reformei fiscale, reformei pensiilor, a salarizării și a controlului de stat în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și despre alte legi și reforme cu efecte sociale majore.