Reforma sistemului de pensii, pusă în discuție de jurnaliști și experți

Reforma sistemului de pensii a constituit tema celui de-al treilea modul din cadrul programului de instruire „Jurnaliști pentru Drepturi Sociale”, organizat pe data de 27 iulie, de Fundația Friedrich Ebert în colaborare cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Centrul de Investigații Jurnalistice.

În deschiderea training-ului, Ana Moldovanu, consultant superior la CNSM, a vorbit despre tipurile de asigurări sociale, pensii, îndemnizații (pentru incapacitate temporară de muncă, maternitate, îngrijirea copilului bolnav, îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani ș.a.), dar și despre tipurile de ajutoare sociale destinate păturilor vulnerabile.

Un alt expert, Sergiu Sainciuc, vice-președinte al CNSM, a vorbit pe larg despre reforma sistemului de pensii, referindu-se în special la impactul și consecințele sociale ale schimbărilor în acest domeniu care au fost operate de autorități. Adrian Lungu, expert în dreptul muncii, a abordat problema aplicării de către instanțele de judecată din RM a legislației ce reglementează relațiile din domeniul protecției sociale, menționând că, de multe ori, legislația este aplicată în mod neuniform.

În închierea seminarului, Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, a avut o prezentare referitor la tehnicile de investigare a subiectelor pe teme sociale, accesul la bazele de date în acest domeniu, lucrul cu sursele și alte aspecte ce țin de activitatea jurnaliștilor de investigație. 

În total, în cadrul programului „Jurnaliști pentru drepturi sociale” vor fi organizate șapte sesiuni de instruire cu durata de câte o zi fiecare, care se vor desfășura pe parcursul anului 2018. Temele abordate în cadrul programului vor cuprinde, între altele, reformele din domeniul social, inclusiv reforma sistemului de pensii, reforma inspecției muncii, modificările la Codul Muncii, precum și subiecte legate de piața muncii și drepturile angajaților, rolul sindicatelor și a dialogului social.

Sesiunile de instruire au o componentă practică importantă, participanții fiind instruiți în jurnalismul de investigație și ghidați de către mentori - jurnaliști cu experiență în acest domeniu. Cursanții sunt  ajutați să scrie articole de investigație pe temele abordate în cadrul instruirii. Cele mai bune articole vor fi premiate.