API versus Poșta Moldovei

În aprilie 2016, Asociația Presei Independente (API) a cerut de la ÎS Poşta Moldovei informaţii despre firmele care au prestat servicii de construcţie, renovare, reabilitare şi modernizare a oficiilor poştale din ţară. De asemenea, API a cerut să fie informată despre sumele de bani care au fost investite pentru renovarea tuturor oficiilor poştale din ţară în perioada ianuarie 2014 - martie 2016.

Serghei Nastas, directorul general al ÎS Poşta Moldovei, a refuzat să ofere informaţia de interes public, motivându-şi refuzul astfel: „Chiar şi în ipoteza în care instituţia ar cădea sub incidenţa actului normativ nominalizat, informaţia solicitată nu ar putea fi furnizată, dat fiind faptul că aceasta ţine de domeniul de administrare, finanţe, iar prin prisma art.7, alin.2) al Legii privind accesul la informaţie, nu este permisă divulgarea informaţiilor ce ţin de administrare, finanţe, care ar putea aduce la atingerea intereselor întreprinderii”.

În răspunsul la cererea API se mai invocă motivul că informaţia cerută conţine date cu caracter comercial şi se insistă că Poşta Moldovei nu ar fi furnizor de informaţii publice, în conformitate cu prevederile Legii privind accesul la informaţie. Instituţia a mai motivat că Asociaţia Presei Independente nu poate fi solicitant de informaţie, deoarece este organizaţie neguvernamentală.

API a acționat Poșta Moldovei în judecată, iar la 28 septembrie 2016 Judecătoria sectorului Centru din municipiul Chişinău i-a dat câştig de cauză Asociației, argumentând că ÎS Poşta Moldovei a încălcat dreptul de acces la informaţie. Prin decizia sa, instanţa de fond a obligat Poşta Moldovei să-i furnizeze informaţia solicitată.

Decizia poate fi atacată la Curtea de Apel Chişinău în decurs de 30 de zile.