CIJM versus Preşedinția

În iulie 2015, Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) a acționat Președinția în judecată pentru că a refuzat să ne pună la dispoziție informația despre persoanele care au fost decorate cu distincții de stat de către șefii statului din 2001 până în prezent. Instituția nu ne-a oferit nici actele trimise la Consiliul Superior al Magistraturii în ultimii zece ani prin care președinții țării au respins candidaturile judecătorilor propuși să fie promovați sau numiți în funcție.

În prima solicitare, CIJM a cerut biografiile persoanelor care au fost decorate din anul 2001 până în 2015 cu distincţii de stat: Ordinul Republicii, Ordinul de Onoare, Ordinul Gloria Muncii, Ordinul Meritul Civic şi Ordinul Ștefan cel Mare, precum și detalii privind meritele concrete față de stat ale fiecărei persoane decorate. Prin aceeași scrisoare, Centrul de Investigații Jurnalistice a cerut lista agenţilor economici, care au primit distincţii de stat şi informaţia relevantă care a stat la baza deciziilor.

Președinția a refuzat să ofere această informație, făcând referire la protecția datelor cu caracter personal. “(…) pentru fiecare persoană propusă pentru decorare se perfectează fișa de decorare în care se includ date cu caracter personal: anul și locul nașterii, naționalitatea, studiile, profesia, funcția, locul de muncă, adresa de la domiciliu, precum și date relevante pentru conferirea distincției de stat: distincțiile deținute, activitatea de muncă și caracterizarea în care să fie menționate meritele concrete ale persoanei respective în domeniul în care activează și pentru care urmează să-i fie conferită distincția”, se arată în răspunsul semnat de Ion Păduraru, secretarul general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

Ion Păduraru a precizat în aceeași scrisoare că prezentarea datelor solicitate ar putea afecta drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate, în special a dreptului la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private, protejat de Legea privind protecția datelor cu caracter personal. 

În a doua solicitare, CIJM a cerut Președinției toate actele trimise de șefii statului în perioada 2001-2015 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii prin care au fost respinşi candidaţii la funcţia de judecător, la cea de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţe şi judecătorii care urmau să fie promovaţi la curţile de apel. 

În răspuns, Ion Păduraru ne-a anunțat că, de regulă, temei pentru respingerea candidaților servesc datele ce se conțin în avizele consultative ale Serviciul de Informații și Securitate, alte informații de care dispune șeful statului, precum și considerentele ce țin de oportunitatea numirii.

“Având în vedere că informațiile ce se conțin în avizele consultative sunt informații cu caracter personal, restricționate, la care accesul este limitat, iar unele circumstanțe urmează să fie examinate și verificate suplimentar de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea președintelui Republicii Moldova, considerăm inoportun ca adresele privind respingerea candidaților la funcția de judecător să fie date publicității. În caz contrar, va fi afectat respecttării drepturilor și reputației candidaților la funcția de judecător, iar dezvăluirea informațiilor cu caracter personal ar constitui o violare a vieții private, intime și familiale, astfel încălcându-se prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal”, se arată în răspuns.

Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au obținut și au analizat însă actele privind promovarea magistraților. Ne-am convins că documentele conțin informații de interes public, fiind folosite la realizarea anchetei "Judecătorii «cu nouă vieți»"

În noiembrie 2015, Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei a respins acţiunea CIJM. Decizia a fost atacată la Curtea de Apel Chişinău care, în februarie 2016, a admis parțial apelul Centrului, Președinția fiind obligată să furnizeze informații despre persoanele decorate cu distincții de stat.

La 29 iunie, judecătorii Curţii Supreme de Justiţie au dispus casarea integrală a deciziei instanței de apel și a menținut hotărârea Judecătoriei sectorului Buiucani. 

"Instanţa de recurs reţine că informaţia solicitată de către Centrul de Investigaţii Jurnalistice este una restricţionată, cu acces limitat, aceasta fiind protejată de Legea cu privire la secretul de stat. Prin urmare, cele relatate indică la faptul că informaţia solicitată prin scrisoarea nr. 20-05 din 14 mai 2015 (cea privind judecătorii - n.r.) este o informaţie ce conţine date cu caracter personal, la care accesul este limitat, şi este inadmisibil de a fi date publicităţii motivele respingerii candidaturilor la funcţia de judecător, totodată va fi încălcat principiul respectării drepturilor şi reputaţiei candidaţilor la funcţia de judecător. Instanţa de recurs în acest sens menţionează şi Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la examinarea cauzelor privind accesul la informaţiile oficiale care stipulează că solicitantul de informaţii va oferi, în cadrul cererii scrise, detalii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate", se arată în decizia CSJ.

Magistrații au considerat neîntemeiată și decizia Curții de Apel Chișinău prin care instanța a obligat Aparatul Președinției să elibereze CIJM informaţia cu privire la biografiile persoanelor care au fost decorate cu Ordinul Republicii, Ordinul de Onoare, Ordinul Gloria Muncii, Ordinul Meritul Civic şi Ordinul Ştefan cel Mare din anul 2001 până în 2015. "La examinarea cauzei instanţa de apel nu a ţinut cont de prevederile art. 4 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal care stipulează că datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării trebuie să fie: colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime si trebuie să fie adecvate, exacte şi neexcesive. Astfel solicitarea furnizării informaţiei pentru 14 ani de activitate nu corespunde normelor invocate datorită caracterului excesiv si neidentificabil al informaţiei solicitate", potrivit aceleiași decizii.