Bani publici

Achiziții secretizate la Calea Ferată

Întreprinderea de Stat Calea Ferată a Moldovei (ÎS CFM) a organizat în ultimii ani câteva achiziții de milioane. Bunăoară, de pe portalul Agenției de Achiziții Publice aflăm că în 2014 Calea Ferată a contractat pentru 67 mln de lei o companie care urma să modernizeze punctele rutiere de trecere peste rețelele de cale ferată și să instaleze bariere automatizate, fară personal de serviciu. Un an mai devreme, în 2013, întreprinderea de stat achiziționa serviciile unui alt agent  economic pentru proiectarea lucrărilor de amenajare a pasajelor de nivel peste calea ferată, contra sumei de 1,6 milioane lei, iar un alt contract de jumătate de milion de lei a fost semnat pentru instalarea sistemelor de supraveghere video la pasajele de nivel la cale ferată.          

Experții Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), partenerul Centrului de Investigații Jurnalistice (CIJM) în cadrul Campaniei ”Banii publici sunt banii mei”, care monitorizează achizițiile publice operate de 30 de autorități contractante, au solicitat, printrun demers, acces la registrul achizițiilor pe 2015 și informații din dosarele de achiziții, administrația Căii Ferate s-a arătat extrem de deschisă, răspunzând că ”aplicând prevederile Legii privind accesul la informație, CFM este dispusă să ofere informația solicitată în orice timp al programului de lucru, de luni până vineri, ore 8.00-17.00” (doc scanat). 

Olesea Stamate. Foto: CIJM

Când însă experții au mers la CFM să vadă și documentația din dosare, oficialii de la Calea Ferată nu au mai arătat aceeași deschidere. „Când am vrut să vedem lista trecerelor de cale ferată, pentru modernizarea cărora s-au alocat tocmai 67 de mln de lei, ni s-a închis dosarul în față”, spune directoarea AGER Olesea Stamate. A urmat un ping-pong între AGER și CFM, care a ajuns în instanța de judecată întrun proces pentru îngrădirea accesului la informație. La o solicitare de informație repetată, făcută în baza Legii cu privire la accesul la informație, prin care se cereau informații din dosarele de achiziții, oficialii de la CFM dau un răspuns năucitor: ”Conform Legii nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare art.20, petițiile adresate a doua oară, nu se reexaminează. Reieșind din cele expuse, Vă comunicăm că solicitarea repetată a Dumneavoastră nr.2447 din 22.12.2015 nu poate fi reexaminată” (!). (doc. Răspuns scanat). Ceva mai târziu, la un alt demers repetat, CFM răspunde că ”Demersul Dvs a fost examinat și vă comunicăm că dosarul de achiziție nr.1689/14 LP, CPV 45453000-7, prin demersul nr.02/37-248 din 02.02.2016 a fost solicitat de către Centrul Național Anticorupție, fapt care exclude posibilitatea examinării documentelor solicitate de catre Dvs.”. ( doc scanat Răspuns CFM).

Experții AGER au mers mai departe și au solicitat de la CNA informația privind achizția de la Calea Ferată. CNA a răspuns că nu a ridicat dosarul de la CNA. Și aici cercul s-a închis. Pentru că nu a putut să obțină informația solicitată, AGER a fost nevoită să acționaze CFM în judecată. Lucrurile însă nu stau prea bine nici în instanța de judecată. AGER a pierdut în instanța de fond procesul și la Curtea de Apel,  cazul fiind acum pe rolul Curții Supreme de Justiție.      

Revendicarea dreptului de acces la informație în procese de judecată

Avocatul Alexandru Postică. Foto: Radio Europa Liberă

Avocatul Alexandru Postică, care merge în procesele de judecată, spune că în majoritatea cazurilor „instanța de fond a susținut poziția intimatului, abordând  eronat o prevedere din lege și anume, prin reglementarea circumstanțelor prin prizma art. 70 a Legii privind achizițiile publice, și nu prin prizma art. 7 alin. 3 a Legii privind accesul la informație”.

Iată ce spune avocatul Alexandru Postică: ”Instanța consideră neîntemeiate pretențiile apelantului față de intimat deoarece raporturilor juridice dintre aceste două părți, se aplică reglementările speciale ale Legii privind achizițiile publice și anume art. 70. Furnizorii invoca faptul ca prevederea dată din Legea achizițiilor publice este necesară într-o societate democratică, pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale altor persoane, deoarece prejudiciul drepturilor și intereselor adus acestora, ar fi mai mare decât interesul public în cunoașterea informației solicitate de către apelant. AGER a prezentat instanțelor de judecată anexe prin care expres demonstrează cooperativitate prin faptul că a solicitat punerea la dispoziției a dosarelor de achiziție, însă cu excepțiile de regioare prevăzute la art. 7 din Legea privind accesul la informație. În acest context indicăm, că informația solicitată nu poate fi calificată în calitate de informație interzisă spre eliberare, însă cel mult informații cu caracter limitat. Respectiv, potrivit art. 7 alin. 3 Legea privind accesul la informație, expres indică modalitate de eliberare a informației solicitate chiar dacă aceasta este limitată, secretă sau personală”.

Avocatul mai spune că ”dacă accesul la informaţiile, documentele solicitate este parţial limitat, furnizorii de informaţii sunt obligaţi să prezinte solicitanţilor părţile documentului, accesul la care nu conţine restricţii conform legislaţiei, indicându-se în locurile porţiunilor omise una din următoarele sintagme: "secret de stat", "secret comercial", "informaţie confidenţială despre persoană”. În cazul dat, susține avocatul, instanța de fond nu a constatat și elucidat pe deplin, circumstanțele ce indică asupra modului de eliberare a informației solicitate de către apelant

Problemele invocate de instanțele de fond

În acest sens, cităm: „Dacă accesul la informaţiile, documentele solicitate este parţial limitat, furnizorii de informaţii sînt obligaţi să prezinte solicitanţilor părţile documentului, accesul la care nu conţine restricţii conform legislaţiei, indicându-se în locurile porţiunilor omise una din următoarele sintagme: „secret de stat", „secret comercial", „informaţie confidenţială despre persoană”. Astfel, instanța de fond nu a constatat și elucidat pe deplin, circumstanțele ce indică asupra modului de eliberare a informației solicitate de către apelant.

În această ordine de idei, atrag atenția asupra faptului că instanța de fond a aplicat prevederile art. 70 a LP nr. 96 din 13.04.2007 privind achizițiile publice, pe cînd trebuiau aplicate în mod indiscutabil, prevederile art. 7 alin. 3 din Legea privind accesul la informație. Astfel, art. 7 alin. 3 din legea menționată, prevede expres procedură ce urmează a fi respectată spre eliberarea informației solicitate.  Autoritățile publice urmau să aplice aceste prevederi pentru a asigura confidențialitatea informației de circulație limitată sau secretă, dar respectând, în același timp,  dreptul constituțional de acces la informație.

Prin aplicarea art. 7 alin. 3 a legii menționate, expres se respectă „regula triplului test” indicate de apelant în cererea de chemare în judecată. Potrivit acesteia, limitarea care se aplică în privința accesului la informație, urmează a fi argumentată, probată, justificată, întemeiată și necesară. Respectiv, in nici un caz nu a fost probată prin careva probe pertinente. Totodată nu a fost argumentată aplicarea acestei limitări, pe când întemeierea limitării dispuse a fost decisă datorită interpretării eronate a legislației în vigoare, fapt care a dus la încălcarea dreptului de acces la informație.

Unde au ajuns milioanele pentru modernizarea trecerilor de cale ferată? 

În februarie 2017, administrația CFM răspunde totuși unei alte solicitări de info trimisă de AGER și oferă două dări de seamă din septembrie și din decembrie 2014 privind achizționarea lucrărilor urmare a licitației din 9 septembrie același an privind modernizarea trecerilor de cale ferată. Din documentele puse la dispoziție, aflăm că în septembrie 2014 Întreprinderea de Stat Calea Ferată a Moldovei a desfășurat o licitație deschisă pentru a achizitiona lucrări de modernizare a punctelor de trecere cu calea ferată și instalarea barierelor automate fără personal de serviciu.

Foto: captură tender.gov.md

Pachetul de documente pentru a participa la licitație a fost solicita de un singur agent economic - SRL Demid Com, care a și fost selectată să modernizeze trecerile de cale ferată. SRL Demid Com (doc) își are sediul strada Piața Gării, nr. 1. Of.6. Compania a depus oferta  în asociere cu Adotel – Hex spo din Slovacia.  Ofertantul a propus un preț de 67,536 mln lei pentru modernizarea a 20 de treceri de cale ferată.

Nici pomină de modernizarea trecerilor peste calea ferată  

Termenul de realizare a modernizării punctelor era stabilit de 12 luni, perioada de garanție fiind de 24 de luni. Prin urmare, în septembrie 2015, punctele de trecere peste calea ferată ar fi trebuit să fie modernizate. Acest lucru însă nu s-a întâmplat nici în 2015 și nici în 2016. Am mers pe la toate punctele de trecere peste calea ferată din jurul Chișinăului și la niciunul nu exista o barieră automatizată. Localnicii din Bulboaca, Anenii Noi, localitate în care sunt două treceri peste calea ferată, ne-au spus că semafoarele existente pentru semnalizare au fost instanțate acum 4-5 ani în urmă.     

Contracte adiționale

Contractul cu compania selectată a fost încheiat la 17 octombrie 2014 cu numărul 836/11/2014.  La o lună de la încheierea contractului de antreprinză, Adotel-Hex SRO solicită, la 21 noiembrie 2014, printro scrisoare către Calea Ferată din Moldova, ca să fie alocate resurse pentru modernizarea concomitentă a tuturor celor 20 de treceri la nivel cu calea ferată din motiv că ”doar în acest caz poate fi asigurată  eficiența economică și menținute prețurile la nivelul specificat de contract”. Adotel-Hex a venit și cu soluția de finanțare a contractului – prin contractarea unui credit de export.

Obținerea unui credit de export poate avea loc doar în condițiile în care va fi încheiat contractul adițional nr.1 la contractul de antrepriză.

Foto: openmoney.md

În 9 luni ale anului 2014, pierderile totale ale ÎS Calea Ferată din transportul de marfa si călători pentru au constituit 123,1 mln lei, cauzate în mare parte de micșorarea volumului de transport și la etapa actuală, CFM s-a trezit în imposibilitate financiară de a executa integral obligațiile asumate conform contractului de antrepriză în pe partea de finanțare  a lucrărilor de modernizare a trecerilor peste calea ferată. Cu acest argument, grupul de lucru pentru achizitii publice a decis să încheie un acord adițional nr. 1 la contractul nr. 836/11/2014. La 12 decembrie 2014 s-a decis să fie aprobată încheierea acordului adițional nr. 1 la contractul de antrepriză din 17 octombrie 2014. Conducătorul grupului de lucru era Ivan Antoci.

Contract de antrepriză nr.312 privind monitorizarea obiectivelor în contrucție de către autorii proiectului

Un alt contract a fost încheiat la 18 iunie 2014 cu Firma Științifică de Producere Universinj SRL, director general Valeriu Severin. Din partea CFM contractul a fost semnat de Sergiu Tomsa director general interimar. Contractul de antrepriză cu numărul 312 prevedea ”monitoirizarea executării lucrărilor de reparație la obiect”. Valoarea contractului e de 20 mii lei. (doc) contractul nr. 312 Documentul a fost semnat de directorul interimar al ÎS Calea Ferată Sergiu Tomșa. În anexă la contract este inclusă lista a doar 10 treceri de cale ferată careurmau a fi modernizate. (doc foto listă) . Fondatori: Cauia Iurii, Dolganiuc Alexei și Severin Valeriu.  Administrator: Severin Valeriu. În ultimii doi ani compania a obținut contracte cu sttaul în valoare de 26,6 mln de lei.  Administratorul firmei Valeriu Severin a fost decorat la 27 martie 2009, de către președintele Voronin cu  medalia „Meritul civic”. Dolganiuc Alexei și Severin Valeriu sunt conducători și la Societatea pe acțiuni Transproiect.

Universinj SRL obține contractul de monitorizare a îndeplinirii lucrărilor după ce un raport al Inspecției Financiare scoate la inveală nereguli de milioane comise de către conducerea CFM în perioada 2012-2013, când a contractat compania respectivă pentru modernizarea intersecțiilor de cale ferată. Cazul este vizat într-o investigație a Ziarului de Gardă.

Credit de 2 mln de Euro

Pentru a realiza modernizarea trecerilor de cale ferată, ÎS Calea ferată contractează, în martie 2015,  de la VictoriaBanc un credit de 2 mln de Euro, urmând să-l restituie până în anul 2022. În gaj sunt puse mai multe imobile și terenuri din proprietatea ÎS CFM. Doc.

Materialele de pe platforma www.investigatii.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice.

Comentarii