Bani publici

Milioane de lei pentru retribuția emisarilor de la Gazprom

www.publika.md

Criza economică atât la nivel de stat, cât și la nivel de întreprinderi, a condus la reducerea drastică a cheltuielilor. De cele mai dese ori s-a tăiat din salarii și remunerări. Acest lucru nu pare a fi valabil și pentru întreprinderea mixtă moldo-rusă SA „Moldovagaz”, care, în plină criză, alocă anual câteva milioane de lei pentru retribuția muncii a celor șase membri ai Consiliului de Observatori. Mai mult chiar, anul  acesta, conducerea „Moldovagaz” și-a majorat în anul acesta salariile în medie cu circa 22 la sută.

Cheltuieli și recompense confidențiale

MoldovagazLa 27 mai 2010, Adunarea generală a acționarilor întreprinderii mixte moldo-ruse SA „Moldovagaz”, a decis alocarea a „5,83% din devizul de cheltuieli SA „Moldovagaz” pe anul 2010” pentru retribuția muncii membrilor Consiliului de Observatori, organ de supervizare, care reprezintă acționarii întreprinderii. Cei care vor beneficia de această retribuție sunt Valerii Golubev, vicepreședinte al Consiliului de Administrație al „Gazprom”, Nicolae Dubic, șef Departament juridic, Victor Valov, șef-adjunct Direcție colaborare cu țările din CSI a Departamentului marketing, prelucrare a gazelor și a hidrocarburilor lichide la „Gazprom”, Ghenadie Abașchin, șef al reprezentanței Concernului rus „Gazprom” în R.Moldova.

Reprezentanții Guvernului Moldovei în acest consiliu - Ilarion Popa, vice-ministru al Economiei al Republici Moldova și Vadim Ceban, director al Direcției generale securitate și eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, vor beneficia, conform aceleeași decizii, de „indemnizații lunare în mărime de până la trei salarii minime pe țară”.

În decizia Adunării acționarilor nu sunt indicate mprimea retribuției celor 4 reprezentanți ai Gazprom-ului și nici devizul de cheltuieli al „Moldovagaz” în 2009 și mărimea acestuia pentru 2010.

O recompensă ceva mai mică a fost stabilită pentru trei membri ai Comisiei de cenzori: 1,80% din devizul de cheltuieli a „Moldovagaz” pe anul 2010. Comisia de cenzori a rămas să activeze în aceiași componență, și anume: Andrei Belobrov, șef-adjunct al Departamentului audit intern și control financiar-economic al activității companiilor-fiică a „Gazprom”, Nelli Ermurachi, șef-adjunct al direcției postprivatizare din cadrul Agenției Proprietății Publice și Lidia Foalea șef-adjunct al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ din cadrul Ministerului Finanțelor.

Informație secretizată 

Când am încercat să aflăm mărimea devizului de cheltuieli al SA „Moldovagaz”, am constat că reprezentanții structurilor care supraveghează activitatea acestei întreprinderi, nu cunosc informația în cauză. Victor Parlicov, director general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nu a putut să ne răspundă cât ar constitui cele 5,83% din devizul de cheltuieli al „Moldovagaz”. „În rapoartele prezentate de „Moldovagaz” la ANRE, cât și în solicitările de modificare a tarifelor nu există un asemenea capitol și nu putem spune ce se are în vedere, atunci când se anunță despre devizul de cheltuieli al întreprinderii „Moldovagaz”, a ținut să ne precizeze directorul ANRE.

Cei de la ”Moldovagaz” nu s-au dovedit a fi prea deschiși cu presa. Andrei Aculov, responsabil pentru relațiile cu presa din cadrul întreprinderii „Moldovagaz”, deși a promis să ne dea un răspuns, a lăsat să se înțeleagă că  informația respectivă ar putea fi confidențială.

Conform normelor de contabilitate, devizul de cheltuieli reprezintă volumul total al cheltuielile unei întreprinderi pe parcursul anului. De exemplu, Banca Națională a Moldovei a avut în 2009 un deviz de cheltuieli aprobat în suma de 558,38 mln lei, fiind executat la nivelul de 521,86 mln lei. Din acest deviz, suma de 108,54 mln lei o reprezintă cheltuielile operaționale, inclusiv, cele de personal, pentru amortizare, comunicare, reparații și echipament.  

7 mln lei pentru un membru al Consiliului

În lipsa unor informații de la „Moldovagaz”, am încercat, din mai multe surse, să calculăm noi care ar fi devizul de cheltuieli la „Moldovagaz”. Pentru 2010 doar cheltuielile pentru întreținerea aparatului central la „Moldovagaz” sunt estimate de către ANRE la 35 mln lei. La această cifră se adaugă peste 291,7 mln lei - cheltuieli pentru întreținerea și deservirea rețelelor de transport a gazelor spre Balcani, 180,7 mln lei - costul consumului tehnologic și al pierderilor de gaze în rețeaua de transport, 26,9 mln lei - costul serviciului de transport  pentru consumatorii din țară. În final obținem o cifră de 507 mln lei. Dacă e să pornim de la această cifră, cota de 5,83%  ar reprezenta 29,55 mln lei. Prin urmare, retribuția pentru fiecare din cei patru reprezentanți ai „Gazprom”, membri ai Consiliului de Observatori al „Moldovagaz”, se ridică la suma de peste 7 mln lei. Deci, în plină criză financiară, suma pare a fi astronomică. Pentru omul simplu, de exemplu, care abia dacă leagă tei de curmei, după ce își achită facturile.

Mai multă transparență la „Gazprom”

De exemplu, pentru anul 2009, mărimea recompensei prevăzute pentru calitatea de vice-președinte al Consiliului de director pentru Aleksei Miller, președintele „Gazprom” este de 17 480 000 ruble rusești http://gazprom.ru/f/posts/27/447975/mat_2010.pdf, ceea ce la cursul actual de schimb constituie circa 7,3 mln lei. De altfel, „Gazprom” dă dovadă de o mai mare transparență în acest sens. Astfel anunță și mărimea recompensei membrilor comisiei de cenzori – 2,374 mln. ruble, iar a președintelui comisiei – 3,453 mln ruble rusești (circa 1,4 mln lei).

Devizul de cheltuieli al „Moldogavaz” ar putea fin mai mare. De exemplu, la calcularea tarifelor la resursele energetice aprobate de ANRE la 14 mai 2010,http://anre.md/upl/file/proiecte/Proiectul%20tarifelor%20la%20resursele%20energetice%20din%20aprilie%202010.xls, doar cheltuielile operaționale reglementate ale întreprinderii de transport gaze pentru 2010, au fost evaluate la 88,9 mln lei, iar cheltuielile operaționale ale întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale – la circa 363 mln lei. La aceste cheltuieli reglementate, se adaugă alte cheltuieli de 196,3 mln lei în cazul transportului de gaze și 12 mln lei în cazul întreprinderilor de distribuție. Per total se acumulează o cifră de 660 mln lei cheltuieli pentru 2010. În acest caz recompensa prevăzută pentru reprezentanții „Gazprom” - ului ar fi de circa 38,5 mln lei, sau câte circa 9,5 mln lei per fiecare membru.

Consumatorii nu îndreptățesc retribuirile grase

În condițiile în care „Moldovagaz” se află întro situație financiară precară, recompensele pentru membrii Consiliului de Observatori nu sunt îndreptățite. 

Valeriu Pleșca, directorul Centrului de Asistență Socială Creștin-Ortodox (CASCO) pe lângă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a calificat existența unor astfel de remunerări drept „anormală, chiar și dacă SA „Moldovagaz” are acționar o companie cu capital străin”. Potrivit lui Pleșca, consumatorii și așa achită tarife exagerate, iar „Moldovagaz”, deși este un agent economic aproape în incapacitate de plată și cu datorii de sute de milioane de lei își permite să facă cheltuieli de milioane pentru procurări de mașini de lux. Anterior Valeriu Pleșca a contestat în instanță decizia ANRE din 14 ianuarie 2010, de a majora tarifele la unele resurse energetice.

Alte calcule

Surse din cadrul Agenției Proprietății Publice au negat existența unor asemenea remunerări fabuloase. Potrivit lor, prin devizul de cheltuieli al „Moldovagaz” se înțelege de fapt fondul de salarizare, care în 2010 ar urma să constituie circa 35 mln lei. În acest caz celor 6 membri ai Consiliului le va reveni doar 2,04 mln lei. Reprezentanții Guvernului Moldovei în acest Consiliul sunt remunerați cu trei salarii minime lunare pe economie, adică 1800 lei pe lună. Ținând cont că sunt doi reprezentanți ai statului, apoi e vorba de o remunerare anuală totală de 43 200 lei. Restul de 2,0 mln revine celor 4 emisari de la „Gazprom”. Ilarion Popa, vice-ministru al Economiei și proaspăt membru al Consiliului „Moldovagaz”, ne-a declarat că nu poate fi vorba despre o cotă de remunerare din devizul de cheltuieli al întreprinderii, ci din cheltuielile pentru întreținerea aparatului central. Acestea precum am menționat au fost estimate pentru 2010, la 35 mln lei. Dacă este așa precum susțin oficialii, atunci nr întrebăm: de ce atâta secretomanie?

Încălcare a legislației

Indiferent de mărimea retribuției membrilor Consiliului de Observatori ai „Moldovagaz” sau a comisiei de cenzori, modalitatea stabilită vine în contradicție cu legislația R.Moldova. Bunăoară, Legii privind societățile pe acțiuni, în art. 47,  prevede că la propunerea consiliului societății adunarea generală anuală a acționarilor, poate lua decizia de repartizare a unei părți a profitului net obținut la finele anului de gestiune pentru plata recompenselor către membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori. După cum vedem  legea prevede expres că recompensa se poate achita din profit și nicidecum din devizul de cheltuieli.

Pe de altă parte, Legea salarizării stipulează că membrilor organelor de conducere ale întreprinderilor de stat și ale societăților pe acțiuni (consiliul de administrație; consiliul societății) li se stabilesc indemnizații lunare în mărime de până la trei salarii minime pe țară.

Specialiști din cadrul APP spun însă că decizia Adunării acționarilor de a stabili remunerarea nu din beneficiu, ci din devizul de cheltuieli, nu ar contravine legislației.

Soluția de a plăti din cheltuieli și nu din beneficiu, se explică prin faptul că „Moldovagaz” în cei 10 ani de existență în actuala formulă, a avut profit doar în trei ani, dar și acela pe hârtie. Totodată, este puțin probabil ca și în 2010, să se obțină un profit. O asemenea soluție este convenabilă membrilor Consiliului de Observatori. Or, cu cât întreprinderea are mai multe cheltuieli, cu atât mai mulți bani vor primi ei. Curios este că unei astfel de decizii nu s-a opus nimeni, iar reprezentantul Guvernului în Consiliu, la indicația autorităților a votat în favoarea acestei decizii. Unii experți în domeniu consideră că Guvernul, care deține 35,33% din capitalul „Moldovagaz”, ar fi trebuit să se opună unei astfel de decizii, măcar de ochii lumii. Se știe că „Gazprom”, care are 63% din acțiuni, decide, în mare parte singur, modalitatea de remunerare a membrilor Consiliului.

Salarii de zeci de mii de lei pentru șefii „Moldovagaz”

Listași administrația „Moldovagaz” nu o duce chiar rău. De exemplu, doar salariul oficial (fără prime și adaosuri) al președintelui „Moldovagaz” a fost stabilit pentru 2009, în mărime de 18 000 lei. Salariul adjunctului – de 16 200, iar a șefilor de direcții – 10 300-14 400 lei pe lună, fără prime, care de regulă sunt de circa 50% din salariu.

Conform statelor de personal ale „Moldovagaz” pentru 2009, în aparatul central ale întreprinderii erau 121,5 unități de angajați, cu un fond de salarizare de 956 000 lei pe lună, sau circa 11,5 mln lei pe an. În raportul financiar pe anul 2009, prezentat adunării acționarilor s-a anunțat însă că pentru remunerarea aparatului de conducere, „Moldovagaz” a cheltuit circa 23 mln lei. Prin urmare și remunerarea reală a personalului de conducere a fost de două ori mai mare. În același timp, în 2010, salariile administrației au mai fost majorate cu circa 22 la sută. Și aceasta pe timp de criză și în condițiile în care cheltuielile de salarizare, intră în calculul tarifelor.

Angajări sub protecția deputaților comuniști

În cadrul administrației sunt și persoane privilegiate. De exemplu toți șefii de direcții aveau în 2009, salarii lunare de 10 300 lei și doar șeful Direcției dezvoltare strategică, administrare avere și relații corporative – cu 35% mai mult – 14 400 lei. Funcția respectivă este ocupată de nimeni altul decât fostul director general al ANRE, Vasile Carafizi, care mai este și secretar al organizației primare nr. 39 a PCRM din sectorul Centru al capitalei. De altfel legăturile întreprinderii cu Partidul Comuniștilor par a fi mult mai strânse. De exemplu, unii angajați ai aparatului central al „Moldovagaz” au ajuns sau au rămas în funcții grație protecției deputaților PCRM. În februarie 2009, deputatul PCRM, Iurie Eriomin, solicita lui Alexandru Gusev, președintele companiei, printro scrisoare să mențină în funcții trei angajați, dintre care doi care erau soț și soție.

De notat că anul trecut în cadrul aparatului central al „Moldovagaz” a avut loc o reorganizare. Pretextul a fost reducerea numărului de personal și a fost utilizat pentru a da afară persoanele incomode. În realitate numărul angajaților a crescut de la 118,5 la 121,5 de unități.

Ilegalitățile de la „Moldovagaz” în vizorul unei comisii parlamentare

De notat că la ora actuală specialiștii din cadrul ANRE efectuează un audit la „Moldovagaz”, iar Parlamentul a creat la 20 mai, o comisie specială, pentru „a efectua un control special al activității acesteia în vederea elucidării cauzelor de încălcare a legislației în gestionarea resurselor financiare” ale acestei întreprinderi.

Autorul inițiativei, deputatul Veaceslav Untilă, susține că „tarifele pe care le propune această societate, majorările repetate pe care le solicită - sunt exagerate”. „S-ar putea să descoperim că ultimele creșteri ale tarifelor ar fi putut fi evitate”, a precizat deputatul.

Investigație realizată în cadrul Campaniei „Jurnaliștii împotriva corupției” desfășurată de Centrul de Investigații Jurnalistice, cu suportul National Endowment for Democracy

Materialele de pe platforma www.investigatii.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice.

Comentarii