Bani publici

Rezina-Orhei -drumul pătimirilor

www.stiridb.ro

Cap de afiș electoral – reabilitarea drumului 
Reabilitarea drumului Rezina-Orhei, care ajunsese unul din cele mai degradate în republică, a fost promisiunea-cheie care la alegerile locale din 2007 a înclinat balanța în folosul comuniștilor.

La scritunul din 3 iunie 2007 formațiunile de centru-dreapta și în raionul Rezina câștigaseră mai multe mandate decât PCRM. Dar fiindcă democrații nu s-au putut înțelege, Consiliul Raional s-a dizolvat. Noile alegeri ale Consiliului Raional au fost fixate pentru 11 noiembrie 2007. PCRM a făcut tot posibilul ca să-și ia revanșa. Timp de câteva săptămâni, oamenii guvernării, inclusiv, miniștri, deputați, persoanele de prim rang din republică au cutreierat localitățile raionului Rezina, străduindu-se să convingă alegătorii să voteze anume cu reprezentanții PCRM, lucru care, în fond, le-a reușit.

Primul obiectiv – anul 2008

Drumul Rezina-Orhei va fi reconstruit până la sfârșitul anului 2008! Această veste, mediatizată cu mult aplomb în cadrul întâlnirilor cu alegătorii din localitățile raionului Rezina în octombrie 2007 de prim-ministrul Vasile Tarlev a înclinat evident balanța alegerilor în folosul comuniștilor. Știrea părea destul de credibilă pentru că premierul opera cu cifre concrete: lucrările vor începe la sfârșitul lui noiembrie 2007, suma necesară pentru aceste lucrări (circa 400 mln lei) este deja rezervată, antreprenorul obiectului dispune de utilaj nou, ultramodern și o experiență bogată în domeniu etc.

Ulterior și alți înalți funcționari de stat au confirmat spusele premierului. În noiembrie 2007, de exemplu, Maria Griniuc, șefa Direcției Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor din cadrul Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Comunale afirma într-un interviu că Guvernul a încheiat trei acorduri de finanțare a reabilitării drumurilor cu Banca Europeană pentru Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare în valoare de 30 mln euro fiecare. Dna Griniuc preciza că, reieșind din prioritățile Planului Național de Dezvoltare pentru 2008-2011, aceste surse vor fi utilizate și pentru reparația drumului național Rezina-Orhei-Călărași, care va costa 396 mln lei.

În altă știre ministrul Finanțelor Mihail Pop menționa că proiectul „Drumuri Europene în Moldova” include și 16 mln USD pe care urmează să-i aloce Banca Mondială, costul total al proiectului ridicându-se la 105 -110 mln USD.

Tender cu ghinion

Un fost coleg de clasă care ajunsese mare șef la Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor mi se destăinuia, la un pahar de vorbă, că pentru un om deștept nu există un sector mai profitabil decât gospodăria drumurilor. Aici, dacă ai cap, poți aduna capitaluri solide, menționa dânsul, refuzând însă să-și descifreze afirmațiile.

Mi-am amintit de această discuție mai târziu, când analizam modul de selectare a antreprenorilor pentru reparația capitală a drumului Rezina-Orhei. La tenderul desfășurat de ОS ”Administrația de Stat a Drumurilor” la 29 august 2007 au participat 9 agenți economici din R.Moldova și România, majoritatea având CV-uri. destul de impunătoare

De exemplu, societatea pe acțiuni de lucrări speciale  mecanizate de construcție „Lusmecon” din Chișinău, cu capitalul statutar de mai mult de 13 milioane lei, la acel moment, potrivit ofertei, dispunea de 3 mari baze tehnice de producție și de o uzină de beton asfaltic, mai mult de 500 mașini de construcție - macarale, excavatoare, buldozere, screpere, transport auto etc. Erau bine cunoscute în domeniu și SC ”ALDP” Iași SA, SC ”Ted Construct” SRL Iași ș.a.

Dar grupul de lucru al ОS ”Administrația de Stat a Drumurilor” condus de Serghei Guțul, manager-șef adjunct a selectat în calitate de antreprenor general al lucrărilor de reparație a drumului Rezina-Orhei SRL ”Quadro Design Plus”, din or. Chișinău, reprezentată prin directorul Valentin Brinișter, fără a remarca și motivele acestei alegeri.

Solicitată ulterior la acest capitol, conducerea ОS  „Administrația de Stat a Drumurilor”, prin Iurie Pașa, director al Direcției Construcții și Reparații Capitale, ne-a relatat că grupul de desfășurare a tenderului a dat prioritate anume ”Quadro Design Plus” SRL pentru că aceasta a propus cea mai convenabilă ofertă, cu prețul de 393 mln 48872,8 lei, celelalte întreprinderi indicând sume mai mari de 430 – 540 mln lei.

De obicei, la fiecare tender se stabilesc mai multe criterii de selectare a învingătorului și nu întotdeauna câștigă cel care propune cel mai mic preț. De exemplu, la licitația de selectare a antreprenorului pentru reabilitarea drumului Comrat-Cimișlia, care a avut loc tot în 2007, grupul de lucru a dat prioritate nu ofertei de 85,5 mln lei înaintată de SRL „Speranța”, Vulcănești, dar celei de 93,4 mln lei  propusă de SA ”Construm”, pe motiv că SRL „Speranța” nu dispune de destule capacități tehnice pentru a-și îndeplini obligațiunile specifice pentru acest obiect.

În cazul nostru însă, se vede că așa trebuia să fie. În hotărârea grupului de lucru nu se pomenește nimic despre capacitățile de producție și experiența în domeniu a întreprinderii câștigătoare, lipsesc careva argumente care ar imprima deciziei oarecare credibilitate.

Solicitată să toarne puțină lumină asupra acestui agent economic, Camera Înregistrării de Stat ne-a răspuns că în Registrul de Stat figurează  ”Quadro Design Plus exchange” SRL, o casă de schimb valutar, înregistrată la 6 martie 1997, cod fiscal 1008600032721, capital social 50 mii lei, cu sediul în str. Ghioceilor, 1 din mun. Bălți și administrată de Victor șelin.

Metamorfoze pur moldovenești

Lucrările de reparație au început la sfârșitul lui 2007, dinspre Orhei. Dar în rol de antreprenor principal aici apare nu ”Quadro Design Plus”, SRL, ci  ОM „Tehnorut” SRL. Conform unei decizii din 1 februarie 2008 Camera Înregistrării de Stat, la cererea asociaților întreprinderii mixte moldo-finlandeze ”Quadro Design Plus” SRL, operează modificări în actele de constituire a acesteia, conform cărora întreprinderea este consemnată în Registrul de Stat deja sub numele ОM ”Tehnorut” SRL. De fapt, la acel moment sub acest nume deja exista o întreprindere înregistrată la 7 martie 1995, cod fiscal 1005600063476, capital statutar 17 mln 540179 lei, cu sediul tot în str. Ghioceilor, 1, dar în mun. Chișinău, administrator Valentin Brinișter. Genurile de activitate ale acesteia vizau comerțul cu amănuntul și ridicata, intermedieri, construcții de clădiri și reconstrucții, dar nu și construcții rutiere. Același Iurie Pașa motivează această metamorfoză drept o simplă modificare a denumirii antreprenorului, fără să precizeze cum obligațiunile de valorificare a celor 393 mln lei au fost trecute atât de operativ și ușor de la ”Quadro Design Plus” SRL la ОM „Tehnorut” SRL.

Ulterior, Curtea de Conturi, verificând documentele participanților la licitațiile efectuate în 2007-2008 de ОS ”Administrația de Stat a Drumurilor”, avea să constate că SRL  ”Quadro Design Plus” nu are experiență în reparația drumurilor, iar afacerile din anul 2006 au fost confirmate prin documentele unui agent economic, cu care s-a asociat în luna mai 2007».

Drumul Rezina- Orhei – obiect nelegitim

Oricum, timp de câteva luni la sfârșitul anului 2007 – începutul anului 2008 în regiunea satului Step-Soci multă tehnică și resurse umane erau implicate în lucrări de terasament, construirea podețelor, a canalelor de scurgere etc. Dar peste câteva luni SRL „Tehnorut” și-a suspendat activitatea la acest obiect, trecând oamenii și tehnica la sectorul de drum Orhei-Vatici. Lucrările de reparație a mănăstirii Curchi, pe lângă care trece acest drum și care se desfășurau sub patronatul președintelui Parlamentului Marian Lupu, se apropiau de sfârșit și la ceremonia de inaugurare înalții oaspeți nu puteau veni pe un drum deteriorat.

Solicitat în vara lui 2008 de CUVâNTUL, Valentin Brinișter, managerul-șef al SRL „Tehnorut" motiva suspendarea lucrărilor la drumul Orhei-Rezina prin faptul că a fost stopată finanțarea. „Am primit numai 20 de mln de lei, deși am efectuat deja lucrări în valoare de 26 mln și când va fi reluată finanțarea nu știm”, ne-a spus dânsul.

Conform raportului Curții de Conturi, care a controlat activitatea ОS ”Administrația de Stat a Drumurilor” în 2007-2008 altfel nici nu putea fi. „Lucrările de reparație a drumului R-20 Rezina-Orhei-Călărași au fost achiziționate și acceptate de ОS ”Administrația de Stat a Drumurilor” contrar prevederilor legale, acest obiectiv nefiind inclus în legile bugetare ale anilor 2007-2008", se menționează în raportul dat. Mai mult, potrivit Curții de Conturi, ОS ”Administrația de Stat a Drumurilor” „a achiziționat lucrările de reabilitare a drumului Rezina-Orhei-Călărași, finanțate din contul investițiilor capitale fără a respecta condițiile de asigurare cu fondurile necesare în vederea executării contractului ce viza acest obiect, cel mai costisitor în republică”. Conform contractului, lucrările de reabilitare a drumului urmau să fie executate în 15 luni, cele din 2007 fiind îndeplinite din propriile resurse ale antreprenorului, cu achitarea ulterioară în a. 2008 din contul și în limita mijloacelor financiare prevăzute în Bugetul de Stat”. Numai că nici în 2007, nici în 2008 în Bugetul de Stat n-au fost prevăzute resurse pentru reabilitarea drumului Rezina-Orhei-Călărași", precizează Curtea de Conturi.

Banii publici și interesele guvernanților

Suspendând lucrările la drumul Rezina-Orhei, din lipsă de finanțe, Guvernul „a găsit” 91 mln de lei pentru reparația drumului Orhei-Vatici, tenderul câștigându-l tot ОM ”Tehnorut” SRL. La licitație au participat cinci întreprinderi. Doi concurenți - SRL „Rudator” și SA ”Lusmecon”-  se angajau să efectueze lucrările propuse cu prețuri mai mici decât IM „Tehnorut” SRL. Dar membrii comisiei de licitație au considerat că în oferta SRL „Rudator” „cheltuielile de manoperă și exploatare a mecanismelor au fost calculate la un preț aparent scăzut în comparație cu indicii din devizul de cheltuieli al investitorului”, iar „volumele de materiale s-au calculat incorect”. Prioritate i s-a dat, totuși, ОM ”Tehnorut” SRL, luându-se în calcul „tendințele reale ale acesteia la implementarea tehnologiilor mai avansate pentru executarea lucrărilor rutiere”, și că „prețul propus este mai aproape de devizul de cheltuieli al investitorului”.  În primăvara lui 2008, la o întrunire de lucru ministrul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor Vasile Ursu analiza mersul lucrărilor la sectorul Orhei-Vatici, deja cu doi reprezentanți ai ОM ”Tehnorut” SRL, Valentin Brinișter și Victor șelin.

Deși bani au fost, lucrările nu au mai fost reluate

Odată stopate în primăvara lui 2008, lucrările la drumul Rezina-Orhei nu au mai reînceput. În decembrie 2008, Banca Mondială, depistând mai multe iregularități comise în procedura de selecție a companiilor care trebuiau să efectueze lucrările, a anulat o sumă echivalentă cu $11 mln din volumul total al creditului în valoare de 16 mln dolari, acordat Moldovei de Asociația pentru Dezvoltare Internațională (ADI) pentru Programul de reabilitare a drumurilor. Oficiali de la ОS ”Administrația de Stat a Drumurilor” au afirmat pentru "C" că creditul oferit de Banca Mondială nu viza reabilitarea drumului Rezina-Orhei. Iurie Pașa a precizat că în total la acest obiect ОM ”Tehnorut” SRL a valorificat, din bugetul de stat și fondul rutier, peste 57 mln lei.

Lucrările nu au fost reluate nici după ce compania Lafarge Ciment (Moldova) SA  a încheiat la 11 decembrie 2008 cu Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului un contract de sponsorizare a reabilitării drumului Rezina-Orhei în valoare de 3 mln euro, care urmau să fie transferați Ministerului de resort în trei tranșe: 600 mii euro – în 2008, 1,4 mln - în 2009 și 1 mln – în 2010. ”Am transferat numai prima tranșă, ne-a relatat Leonid Nicorici, director activități corporative în cadrul Lafarge Ciment (Moldova) SA, fiindcă lucrările așa și nu au fost reluate. Cei 600 mii euro, după cum am fost informați, se află la contul ministerului”, a adăugat L.Nicorici. 

Se caută un nou antreprenor

Între timp ОS ”Administrația de Stat a Drumurilor” a reziliat contractul cu ОM ”Tehnorut” SRL de reabilitare a drumului Rezina-Orhei. Potrivit lui Iurie Pașa aceasta s-a întâmplat din cauza că „cerințele actuale prevăd creșterea ponderenței traficului și a sarcinii pe axe” fiindcă pe sectorul dat circulă multe automobile grele și „a apărut necesitatea de a revizui și modifica proiectul de execuție elaborat inițial”.

Motivul pare straniu de tot. Să nu fi știut autorii primului proiect că automobilele grele circulă pe acest sector mai bine de două decenii? Apropo, în august 2008 V. Brinișter ne asigura că potrivit proiectului оmbrăcămintea rutieră nouă pe sectorul dat trebuie să fie nu mai mică de 63 cm, inclusiv 20 cm de asfalt; carosabilul va avea cel puțin 8 metri lățime, iar la povârnișuri – chiar 10 m. După reconstrucție acest drum va fi unul din cele mai moderne și mai bune din republică, afirma V.Brinișter.

În vara lui 2008 ministrul Vasile Ursu susținea într-un răspuns pentru CUVâNTUL că „până la sfârșitul anului 2009 reparația drumului Rezina-Orhei urmează să fie finalizată”.

În aceeași ordine de idei, Iurie Pașa afirma pentru CUVâNTUL că „în Legea Bugetului de Stat pentru a. 2009 pentru reparația drumului Rezina-Orhei sunt alocați 143,9 sute de mii lei”. Adică, dacă luăm în calcul sursele juruite de Lafarge Ciment (Moldova) SA (circa 32 mln lei) și cele prevăzute în Bugetul de Stat, reparațiile trebuiau continuate și s-ar fi putut face mult. În realitate, în anul curent, la obiectul dat nu s-a valorificat nici un bănuț. Pentru că până în septembrie ОS ”Administrația de Stat a Drumurilor” așa și nu a reușit să selecteze un nou antreprenor. Au fost anunțate câteva licitații, dar de fiecare dată termenul de depunere a ofertelor era prelungit. Responsabilii de la ОS ”Administrația de Stat a Drumurilor” au evitat să descifreze motivele acestor amânări. Surse din domeniul dat, care au solicitat anonimatul, susțin că jocul ОS ”Administrația de Stat a Drumurilor” cu licitațiile este condiționat de faptul că ОM ”Tehnorut” SRL a acționat-o în judecată, considerând că contractul de reabilitare a drumului Rezina-Orhei a fost reziliat nelegitim.

În prezent starea drumului Rezina-Orhei este și mai rea ca până la demararea lucrărilor de reparație. În cadrul unor dezbateri preelectorale din iulie c. la postul de televiziune ELITA din Rezina, una din întrebările adresate lui Victor Stepaniuc, viceprim-ministru în Guvernul Greceanâi, viza situația la acest șantier. „Drumul Rezina-Orhei va fi dat în exploatare în anul 2010”, a răspuns scurt V.Stepaniuc.

Materialele de pe platforma www.investigatii.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice.

Comentarii