Justiție

Odiseea imobiliară a Veronicăi Dragalin: cum i s-a propus să lupte cu marii corupți dintr-un hotel

Colaj CIJM

Pe fundalul unor rumori generalizate despre necesitatea fortificării acțiunilor de deconspirare a corupției mari, refuzurile de care se ciocnește șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, în încercarea de a-și reloca oamenii și resursele materiale într-un sediu separat, trezesc cel puțin nedumeriri. La prima vedere, autoritățile susțin ideea că acuzatorii trebuie să dispună de noi condiții, dar și legea le obligă să o facă. În realitate, Guvernul nu a oferit până acum un răspuns clar instituției - unde și când se mută? După ce mai multe opțiuni agreate și de PA  au fost respinse, Agenția Proprietăți Publice (APP) propune locații din ce în ce mai stranii pentru viitoarea replică moldovenească a DNA-ului românesc. PA a fost pusă în situația să aleagă, de exemplu,  între 2/3 dintr-o clădire de pe teritoriul televiziunii publice, o parte din hotelul  Zarea și 1300 de metri pătrați dintre cei peste 6500 ai Palatului de Cultură al Feroviarilor. Portalul Anticoruptie.md a obținut corespondența oficială, care a însoțit această odisee imobiliară, dar și geografia adreselor necunoscute publicului larg, despre care s-a discutat la diferite etape. Totodată, am refăcut cronologia ​demersurilor, majoritatea susținute la nivel guvernamental înalt și pline de speranță, dar care s-au încheiat nu tocmai cu un happy end pentru procurora șefă cu rădăcini americane.

 

Guvernul, în comun cu Procuratura Generală, avea la dispoziție 3 luni de la intrarea în vigoare a planului național de deoligarhizare, în decembrie 2023, pentru a dota și capacita Procuratura Anticorupție. În lege este stipulat că Procuratura Anticorupție urmează să fie asigurată cu un sediu nou, astfel încât angajații instituției, numărul cărora a crescut până la 198, să-și poată desfășura activitatea în condiții optime pentru a livra rezultatele așteptate de cetățeni și de partenerii de dezvoltare. Și din punct de vedere economic, pare a fi o soluție bună, așa cum Procuratura Generală transferă anual în contul Centrului Național Anticorupție (CNA) un milion de lei conform contractului de locațiune.

Cei  100 de angajați, pe care îi are momentan PA, sunt dislocați în 43 birouri și 950 metri pătrați în sediul CNA, iar buna funcționare a Procuraturii Anticorupție reformate ar necesita un spațiu cu cel puțin 50 de birouri și peste 1200 metri pătrați, declară reprezentanții PA. 

Încercările de a identifica o nouă locație pentru instituție au început mult mai devreme de aprobarea modificărilor legislative, atunci când era clar că prevederile despre care se discuta erau mult prea importante pentru angajamentele pe care și le-a asumat Republica Moldova în lupta anticorupție.

Am reușit să aflăm că, pe lângă sediile cunoscute de opinia publică, acuzatorii au primit din partea Agenției Proprietăți Publice (APP) o listă de opțiuni, dar care au fost rebutate, rând pe rând, pentru că nu corespundeau anumitor rigori sau necesitau prea multe investiții pentru a fi recondiționate. 

Alexandru cel Bun, 100: cea mai bună/rea opțiune pentru noul sediu

Clădirea nefinalizată din strada Alexandru cel Bun,100
Clădirea nefinalizată din strada Alexandru cel Bun, 100// Foto: CIJM

În septembrie 2023, Veronica Dragalin a acceptat ideea de a se muta în clădirea care aparține Procuraturii Generale, situată pe strada Alexandru cel Bun, 100.  Cu o suprafață generoasă de peste 5 mii de metri pătrați, clădirea nefinalizată a fost cumpărată în anul 2005 pentru nevoile PG, dar nu a mai fost utilizată. Și dosarul în care ex-procurorul general, Valeriu Balaban, împreună cu  fostul șef de direcție din cadrul Procuraturii Generale, Boris Crigan, sunt învinuiți că au cumpărat blocul la un preț de 9 milioane de lei în loc de 2,5 milioane bate pasul pe loc.  

Conform corespondenței oficiale obținută de portalul Anticoruptie.md, procurorul general interimar, Ion Munteanu, a solicitat Guvernului, în data de 5 septembrie 2023, să asigure finanțarea unei expertize a blocului, pentru a fi stabilită starea de facto a clădirii, dar și investițiile necesare pentru finalizarea lucrărilor. Munteanu a dat de înțeles că reparația capitală ar putea fi acoperită din contul donatorilor sau prin finanțarea suplimentară a Procuraturii.  

Pe 20 septembrie, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, adresează o scrisoare Ministerului Finanțelor în care solicită identificarea a 600 de mii de lei pentru efectuarea expertizei.

„În vederea asigurării implementării prevederilor legale menționate, dar şi realizării angajamentului asumat în procesul de integrare europeană, Ministerul Justiţiei a avut mai multe discuţii cu conducerea Procuraturii Generale şi a Procuraturii Anticorupţie, urmare a cărora a fost identificată opţiunea de acordarea pentru Procuratura Anticorupţie a sediului amplasat pe strada Alexandru cel Bun, 100, mun. Chişinău. În acelaşi timp, s-a comunicat că anterior efectuării unei reparatii capitale a imobilului este necesară efectuarea unei expertise în construcţii care estimativ ar costa circa 600,0 mii lei. Cu referire la acest aspect, urmare a discuţiilor la nivel de conducere a Guvernului, s-a agreat alocarea către Procuratura Generală a mijloacelor financiare necesare. Prin urmare, având în vedere competenţele funcţionale ale Ministerului Finanţelor, susţinem necesitatea iminentă de a identifica şi aloca mijloacele financiare necesare în acest scop”, se arată în scrisoare.

Pe 26 septembrie, Ministerul Finanțelor examinează solicitarea de alocare a mijloacelor financiare pentru expertiză și informează că alocarea lor este irațională, recomandând includerea acestor cheltuieli în proiectul bugetului de stat pentru anul 2024.

„ (…) se consideră irațional alocarea mijloacelor financiare suplimentare în anul curent. În vederea soluționării subiectului abordat, se recomandă înaintarea de către Procuratura Generală a propunerilor suplimentare de alocare a surselor în sumă de 600,0 mii lei la etapa de elaborare a proiectului bugetului de stat pentru anul 2024”, se arată în răspunsul semnat de secretara de stat, Dina Roșca.

Cu această scrisoare se încheie lanțul demersurilor și scrisorilor oficiale pentru adresa Alexandru cel Bun, 100, iar Ministerul Finanțelor a dat de înțeles că procedurile care urmează, dacă se alege această opțiune, nu sunt dintre cele mai facile și pot dura o perioadă extinsă de timp. Considerată una dintre cele mai bune locații pentru un eventual sediu al PA, clădirea necesită, în afară de cele 600 de mii de lei pentru expertizare, mai mult de 10 milioane de lei pentru a finaliza lucrările pe exterior/interior, dar și 

Imagine din interiorul clădirii din strada Alexandru cel Bun, 100// Foto: CIJM

prezentarea unui studiu de fezabilitate necesar în cazul unor investiții capitale publice de așa anvergură. 

„Procuratura Generală urmează să parcurgă unele etape obligatorii: pentru proiecte de investiții capitale publice cu un cost estimativ de peste 10,0 mil. lei este obligatorie elaborarea studiului de fezabilitate; în baza studiului de fezabilitate se va completa „Formularul de identificare și evaluare a proiectului de investiții capitale publice” conform Anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale publice; prezentarea Ministerului Finanțelor a studiului de fezabilitate și a Formularului completat; examinarea propunerii de proiect de către Grupul de lucru al Ministerului Finanțelor; în cazul stabilirii eligibilității proiectului de către Grupul de lucru, acesta va fi prezentat spre examinare Comitetului interministerial de planificare strategică (CIPS); - doar în cazul susținerii proiectului de către CIPS, acesta poate fi inclus în proiectul CBTM/legii bugetului de stat”, se mai arată în scrisoare.

Aripa dreaptă a Procuraturii Generale

S-a vehiculat și ideea ca sediul nou al PA să se regăsească în aripa dreaptă a sediului Procuraturii Generale. La începutul anului curent, și conducerea PA și-a exprimat opinia că locația ar putea fi una potrivită. Pentru aceasta, era nevoie de o serie de rocade... locative. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) urma să se mute în locul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pe strada Mihai Eminescu, 5, iar CSM - să revină în clădirea Curții Supreme de Justiție (CSJ).

Propunerea a stârnit un val de indignări, iar CSM a declarat că instanțele judecătorești și așa sunt neîncăpătoare și astfel de propuneri sunt inoportune. 
 

Aripa stângă a Academiei de Științe

Pe 17 ianuarie, procurorul general interimar Ion Munteanu, împreună cu șefa de la Anticorupție Veronica Dragalin, au mers la Academia de Științe pentru a evalua capacitatea instituției de a găzdui PA, vizită despre care s-a aflat ulterior. În aceeași zi, Dragalin a expediat un demers către Procuratura Generală, iar aceasta către Ministerul Finanțelor și Agenția Proprietății Publice, cu privire la „dislocarea Procuraturii Anticorupție din clădirea de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.198, în spațiile de la etajele 2, 3 și 4 din aripa stângă a Academiei de Științe situate pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1”.

Pe 26 ianuarie și 2 februarie, Agenția Proprietății Publice și Ministerul Finanțelor, prin demersuri separate, confirmă susținerea pentru această relocare, în urma analizei efectuate conform competențelor lor funcționale. Tot pe 2 februarie, academicienii au adoptat o declarație prin care și-au exprimat „nedumerirea și totalul dezacord” față de eventuala coabitare cu PA. Ei spun că Procuratura Anticorupție „are un regim special, total incompatibil cu activitatea instituțiilor din domeniile cercetării și inovării”.Nici Procuratura Generală și nici Procuratura Anticorupție nu au primit un răspuns din partea Guvernului referitor la spațiile din clădirea Academiei de Științe.

Pe 26 februarie, Dragalin și Munteanu vizitează o altă locație și expediază un nou demers în adresa Guvernului, prezentând istoricul propunerilor ,,eșuate” și solicitând examinarea oportunității transmiterii în gestiunea economică a sistemului Procuraturii a imobilului de pe strada Ghenadie Iablocikin nr.5.

Iablocikin nr.5, mărul discordiei

Clădirea din strada Ghenadie Iablocikin, 5// Foto: CIJM

În data de 1 martie, Procuratura Anticorupție expediază o scrisoare în adresa autorităților de resort prin care solicită urgentarea identificării unui nou sediu „corespunzător, esențial pentru asigurarea funcționării eficiente a Procuraturii Anticorupție și îndeplinirea atribuțiilor sale în lupta împotriva corupției”. Trei zile mai târziu, Agenția Proprietății Publice anunță PA că un imobil care ar coincide cu cerințele tehnice și de amplasare minime, este în gestiunea Ministerului Educației și Cercetării (ME) și anunță că ,,asupra problemei date trebuie să se pronunțe Ministerul Educației”, chiar dacă subiectul viza o proprietate a statului.

Fostul bloc de studii al Universității de Stat din Tiraspol părea o locație ideală pentru noul sediu al Procuraturii Anticorupție, însă discuțiile nu au avansat, după ce comunitatea academică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, în gestiunea căreia a ajuns clădirea, a transmis o scrisoare deschisă Președinției, Parlamentului, Executivului și Ministerului Educației și Cercetării.

„Clădirea de pe str. Ghenadie Iablocikin, nr. 5, a fost identificată ca fiind ideală pentru Procuratura Anticorupție, având în vedere suprafața, locația, curtea interioară, accesul pentru transport special, săli de ședințe, birouri și alte specificații din punct de vedere a infrastructurii și funcționalitatea Procuraturii Anticorupție. Personalul instituției universitare poate fi transferat din imobilul de pe str. Ghenadie Iablocikin, nr. 5, vis-a-vis, în imobilul de pe str. Ghenadie Iablocikin, nr. 2/1, care este dotat cu tot necesarul pentru desfășurarea studiilor universitare, fiind anterior clădirea unde a fost amplasată Facultatea de Drept și care, la moment, este spațiul nefolosit în gestiunea statului”, a precizat pentru Anticoruptie.md PA, care a completat că, fără asigurarea unui sediu corespunzător în termene cât mai restrânse, activitatea procuraturii riscă să fie blocată.

Pe 12 martie, Procuratura Anticorupție a expediat o scrisoare către Ministrul Educației și Cercetării, incluzând în copie și Secretarul General al Guvernului, solicitând acordul ministerului pentru organizarea unei vizite la clădirea din str. Ghenadie Iablocikin, nr. 5, cu reprezentanți ai unui partener extern, care este gata să acorde suport financiar Procuraturii Anticorupție. Vizita avea scopul de a aprecia necesitățile de reparație și dotare cu mobilier și tehnică a clădirii. Conform surselor Anticoruptie.md, finanțarea urma să vină din partea Ambasadei SUA. Inițial, Ministrul Educației și-a dat acordul pentru ca vizita să aibă loc în data de 15 martie, la ora 13.00, întâlnire planificată și coordonată cu partenerii externi. În ziua respectivă însă, Ministrul Educației a informat Procuratura Anticorupție personal că vizita la clădirea menționată nu va avea loc, deoarece clădirea respectivă nu va fi transmisă. 

Ministrul Dan Perciun a anunțat că „proprietățile Universității Creangă vor rămâne în gestiunea universității și urmează să fie utilizate exclusiv în scopuri didactice”. Pe 25 martie, acesta  a expediat și o scrisoare oficială de refuz pe numele Veronicăi Dragalin.

Pe 3 aprilie, după ce cu o zi înainte șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a venit cu o nouă reacție de nemulțumire față de faptul că instituția este în incapacitate de a-și exercita atribuțiile în contextul lipsei de spațiu, purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, a oferit un comentariu. Vodă a precizat că este continuată comunicarea instuțională cu PA pentru identificarea unor „opțiuni acceptabile” pentru toate părțile implicate.      

„Guvernul înțelege importanța asigurării condițiilor adecvate pentru Procuratura Anticorupție în lupta împotriva corupției la cel mai înalt nivel. Ca și în cazul altor instituții publice, recunoaștem necesitatea unui sediu adecvat și a resurselor suficiente pentru ca Procuratura Anticorupție să își îndeplinească eficient mandatul său vital. La rândul nostru, avem toată deschiderea să continuăm comunicarea instituțională cu PA pentru identificarea unor opțiuni acceptabile pentru toate părțile implicate”, a declarat Daniel Vodă.

Șefa PA, Veronica Dragalin, a precizat, într-un mesaj pe Facebook, că de la începutul lunii aprilie 2024, instituția a rămas total descoperită, întrucât nu are resursele umane și materiale să asigure urmărirea vizuală, interceptări, transmiterea banilor sub control și alte măsuri speciale de investigație. În special, spune Dragalin, nu pot fi investigate adecvat infracțiunile comise de subiecții speciali cum ar fi miniștri, deputați, judecători, procurori. 

Motivul pentru care este blocat procesul de lucru ar fi lipsa unui sediu în care să fie suficient spațiu pentru angajarea unui număr mai mare de persoane, așa cum prevede legislația.

„Conform modificărilor legislative, începând cu 1 aprilie 2024, Procuratura Anticorupție a rămas total descoperită cu privire la asigurarea operativă pe dosarele de competența Procuraturii Anticorupție. Adică, pentru infracțiuni de corupție la cel mai înalt nivel (comise de subiecți speciali cum ar fi miniștri, deputați, judecători, procurori), instituția noastră nu are resursele umane și materiale să asigure urmărirea vizuală, interceptări, transmiterea banilor sub control și alte măsuri speciale de investigație.Impedimentul principal la acest moment este lipsa de suficient spațiu pentru angajații Procuraturii Anticorupție, cei aproximativ 100 de persoane (ofițeri, specialiști, contabili, funcționari publici care asigură administrația unei instituției) care urmează să fie transferate sau angajate. La moment, aproximativ 100 persoane ocupă 950 m2 în clădirea CNA. Este imposibil să ajungem la 198 angajați prevăzut de lege fără spațiu adițional”, menționa Dragalin.

Șefa PA le-a dat de înțeles conducătorilor instituțiilor de stat că lupta cu corupția ar trebui să-i intereseze în egală măsură. 

„Dacă conducătorii instituțiilor de stat vor refuza să permită folosirea spațiilor publice în interesul public (în loc să rămână clădiri goale dar în gestiunea lor de principiu), degrabă nu vom avea nici studenți, nici profesori, nici academicieni în țara noastră ca rezultat al corupției. Fără fortificarea urgentă a instituției responsabilă de combaterea corupției la nivel înalt transmitem un mesaj greșit că lupta cu corupția, justiția și statul de drept nu este o prioritate pentru țara noastră. Cetățenii noștri merită mai mult”, a conchis șefa PA.

 

Noua listă APP - ori la hotel, ori la Palat 

Agenția Proprietății Publice a expediat în adresa PA o listă a bunurilor imobile proprietate de stat, amplasate în municipiul Chișinău. Este vorba despre clădiri în care sunt suprafețe neutilizate de gestionari, conform datelor din Registrul patrimoniului public. 

Sursa foto: moldstreet.md

Agenția recunoaște că „nu deține informații referitor la starea bunurilor imobile, amplasarea încăperilor neutilizate în interiorul acestora, precum și posibilitatea de a fi utilizate cu titlu de sediu”. Între acestea - un bloc din strada Alecu Russo, 1, gestionat de Cancelaria de Stat, clădirea administrativă a Academiei de Studii Economice din strada Petricani 19/4, încăperi într-unul din blocurile Ministerului Justiiei din bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 200, încăperi în Palatul de Cultură al Feroviarilor, pe teritoriul televiziunii publice Moldova 1, unde ar fi liber un spațiu de 975 de metri pătrați, cu 30 de metri pătrați mai mult decât ocupă PA la CNA,  și chiar hotelul Zarea. În toate cazurile este vorba despre utilizarea parțială a spațiilor, acuzatorii urmând să-și îndeplinească atribuțiile și să gestioneze dosare cot la cot cu angajații instituțiilor respective.  Într-un singur caz este vorba despre transmiterea în întregime a unei clădiri administrative, care e administrată de Căile Ferate și este situată pe strada Muncești 273.

Într-un comentariu pentru Anticoruptie.md, conducerea Procuraturii Anticorupție a menționat că toate aceste locații nu fac față cerințelor.

Veronica Dragalin, procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, flancată de adjuncții săi// Foto: CIJM

„În ciuda demersului Procurorului General, unde este indicat foarte clar ce fel de spațiu e nevoie și unde trebuie să fie amplasat PA, APP face trimitere la 8 imobile, despre care afirmă că în interiorul lor ar fi disponibil un anumit metraj. Niciunul din spațiile indicate nu coincid nici măcar aproximativ cu solicitarea Procurorului General. Mai mult, în cel mai surprinzător mod, chiar dacă e vorba de o obligație de serviciu, APP declară că ,,nu are cunoștință despre starea tehnică a acestor spații”. Spre exemplu, APP propune 2140 m2 în incinta unui hotel numit „Zarea”, dintr-un total de 6500 metri pătrați”, se arată în răspunsul primit de Anticoruptie.md.

Totodată, responsabilii din cadrul instituției declară că Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție nu au primit un răspuns din partea Guvernului referitor la clădirea amplasată pe str. Ghenadie Iablocikin nr. 5.

„Amintim că, începând cu 01 aprilie 2024, suportul operativ pe dosare de corupție de nivel înalt trebuie asigurate de Procuratura Anticorupție, care nu deține suficient spațiu să angajeze 62 ofițeri și zeci de alți funcționari publici pentru activitatea și obligația dată în competența sa și anume lupta împotriva corupției la cel mai înalt nivel. Astfel, este imperios identificarea unui sediu în cel mai scurt timp pentru asigurarea funcționalității Procuraturii Anticorupție”, se mai arată în comentariu.

În data de 15 februarie curent, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat majorarea numărului de angajați ai Procuraturii Anticorupție cu 54 de funcții noi, iar Veronica Dragalin a comentat că această hotărâre rămâne doar pe hârtie atâta timp cât identificarea unui sediu pentru cei 198 de angajați ai instituției arată ca o misiune imposibilă pentru autorități.  

„Această modificare va fi doar una simbolică și va exista doar pe hârtie atâta timp cât este imposibil angajarea noilor membri ai echipei din cauza spațiului insuficient. Este imperioasă obținerea unui nou sediu cât mai urgent. Înțelegem de ce unii se opun atribuirii unui nou sediu. Persoanele și grupările investigate de procurori vor găsi orice scuză să blocheze progresul nostru”, a precizat Dragalin.

Cu toate acestea, procurorul-șef susține că, indiferent de încercări, „calea spre fortificare este una fermă și ireversibilă”.

Cele 54 de funcții vor fi atribuite pentru formarea unui aparat cu servicii de resurse umane, finanțe, contabilitate, achiziții publice etc., inclusiv pentru creșterea numărului de ofițeri detașați din alte instituții care, pentru prima dată în istoria instituției, vor efectua direct măsuri speciale de investigații în cauze de corupție de nivel înalt. 

 

Investigația a fost realizată în cadrul Proiectului „Consolidarea unei rețele de jurnaliști de investigație în Republica Moldova și creșterea capacității acestora de a investiga cazurile de corupție”, desfășurat de Centrul de Investigații Jurnalistice și Asociația Presei Independente, cu suportul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Guvernul Marii Britanii, și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Materialele de pe platforma www.investigatii.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice.

Comentarii