Saviţchi versus Republica Moldova

În cauza Saviţchi contra Moldovei, CEDO a constatat la 1 februarie 2005 violarea articolului 10 (libertatea de exprimare), jurnalista Julieta Saviţchi fiind obligată, pe o cauză de apărare a onoarei şi demnităţii, să demonstreze că propriile ei concluzii corespund realităţii. 

La baza dosarului la CEDO a stat o adresare a reclamantei, din 17 aprilie 2001, în care aceasta pretindea violarea dreptului său la libertatea de exprimare prin obligarea, de către Curtea de Apel, să plătească daune morale unui poliţist pentru două pasaje din articolul „GAI, GAI – moia zvezda”, semnat de ziaristă şi publicat la 2 octombrie 1999 în ziarul „Novîi Poreadok”.

Curtea a constatat că primul pasaj, care în opinia judecătorilor moldoveni, nu corespundea realităţii, constituia o judecată de valoare, veridicitatea căreia nu poate fi demonstrată. Această judecată de valoare se baza pe un substrat factologic suficient şi din acest motiv CEDO a constatat violarea articolului 10 al Convenţiei.

Curtea a admis că cel de-al doilea pasaj constituie o informaţie, dar a precizat că  jurnalista a fost obligată să demonstreze veridicitatea informaţiilor răspândite, în condiţiile în care magistraţii nu au luat în calcul probele aduse de Julieta Saviţchi în susţinerea  poziţiei sale, fiind lipsită de posibilitatea efectivă de a se apăra.  

Instanţa europeană a obligat Guvernul de la Chişinău să plătească reclamantei 3.000 de euro drept despăgubiri morale şi materiale, precum şi 1.500 de euro pentru cheltuieli de judecată.