ONG-urile de media condamnă tentativele autorităților Găgăuziei de a submina libertatea presei și cer retragerea imediată a inițiativei legislative

Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media condamnă cu vehemență tentativele Comitetului Executiv al unității teritoriale autonome Găgăuzia (UTAG) de a împiedica activitatea profesională a jurnaliștilor prin instituirea unor mecanisme arbitrare și abuzive de condiționare a activității presei online printr-o aprobare din partea autorităților UTAG. ONG-urile semnatare cer retragerea neîntârziată a inițiativei legislative ce contravine flagrant Constituției Republicii Moldova și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. 

La 22 februarie, publicul larg a avut ocazia să se familiarizeze cu o inițiativă legislativă a autorităților din Găgăuzia. S-a întâmplat în contextul desfășurării unor consultări publice – anunțate cu o zi înainte de ședința propriu-zisă – la care au participat, în principal, membrii Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia (UTAG), dar și unii membri ai Comitetul Executiv al UTAG. Inițiativa legislativă a fost aprobată de organul executiv al UTAG la 4 ianuarie și presupune o serie de intervenții pe mecanismele de funcționare a furnizorului public de servicii media audiovizuale Gagauziya Radio Televizionu (GRT), precum și crearea unui mecanism de autorizare a presei online din Găgăuzia.

Normele constituționale (art. 111) prevăd în mod expres că pe teritoriul UTAG sunt garantate toate drepturile și libertățile prevăzute de Constituția și legislația Republicii Moldova. Găgăuzia poate fi administrată în temeiul actelor normative ale Adunării Populare doar în cazul în care acestea nu contravin Constituției și legislației Republicii Moldova (art. 2). Reamintim că legislația în vigoare a Republicii Moldova nu prevede autorizarea presei online. 

Subliniem că instituirea unor condiționalități, precum obținerea unui act permisiv (Izin) din partea autorităților UTAG, pentru ca mass-media online să poată furniza informații publicului constituie o încălcare a dreptului constituțional la libera exprimare. Prevederile proiectului de lege elaborat de organul executiv al Găgăuziei depășesc obiectul de reglementare al Legii UTAG a audiovizualului și contravin legislației statului (art. 32 al Constituției Republicii Moldova, Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare, Legea nr. 241/2007 comunicațiilor electronice, Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător ș.a.), precum și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. 

Organizațiile semnatare recunosc necesitatea ajustării Legii UTAG nr. 66/2016 a audiovizualului – act normativ ce nu satisface exigențele Directivei 2010/13/UE a Serviciilor Mass-media Audiovizuale – la cerințele stabilite în legislația națională, dar și la standardele internaționale. În același timp, subliniem că intervențiile pe mecanismele ce vizează activitatea GRT, propuse de Comitetul Executiv al UTAG, sunt irelevante demersului de a îmbunătăți calitatea legii locale. Reducerea cotei de difuzare a conținutului în limba găgăuză, investirea directorului tehnic/financiar cu atribuția de administrare a GRT sau reducerea numărului membrilor Consiliului de Supraveghere pe motiv că „este complicat să aduni atâția oameni în același loc” nu constituie modificări pertinente de a duce la îmbunătățirea reglementărilor locale. 

ONG-urile semnatare condamnă tentativele autorităților din UTAG de a submina libertatea presei, reamintind că acesta nu este singurul derapaj de acest fel. Cerem autorităților UTAG să retragă neîntârziat inițiativa legislativă ce contravine flagrant Constituției Republicii Moldova și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Centrul pentru Jurnalism Independent

Centrul „Acces-info”

Asociația Presei Electronice

Asociaţia Presei Independente

RISE Moldova

Centrul de Investigații Jurnalistice

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic

Asociația Media Guard

Comitetul pentru Libertatea Presei