Grădinițele din Moldova, prost dotate și prea puține la număr

În mai bine de jumătate din raioanele din Moldova există un deficit de locuri în grădinițe. În 155 de localități nu există astfel de instituții, chiar dacă numărul de copii este mare. În același timp, majoritatea grădinițelor existente în țara noastră duc lipsă de personal calificat și de materiale didactice.  Acestea sunt doar câteva dintre concluziile unui studiu prezentat recent de Reprezentanța UNICEF în Moldova.

Cercetarea relevă că în fiecare an se dublează numărul de înscrieri în învățământul preșcolar, dar numărul de locuri în instituțiile preșcolare crește doar cu aproximativ 1%, ceea ce creează o presiune din ce în ce mai mare pe locurile disponibile și un grad de încărcare foarte mare.

Gradul de înrolare este o altă problemă relevată de studiul UNICEF. Astfel, doar unul din cinci copii de etnie romă este implicat în activități de dezvoltare la vârstă fragedă. În același timp, se atestă discrepanțe între zonele rurale și zonele urbane și mai mult între Chișinău și restul Moldovei. În timp ce în Chișinău ratele de înscriere sunt mari,  grădinițele și creșele fiind supraaglomerate, în alte zone din țară ratele de ocupare sunt mult mai mici. De asemenea, autorii studiului au remarcat integrarea redusă a copiilor cu dizabilități, pentru care rata de înscriere este de doar 40%.

În același timp, chiar dacă resursele financiare care au fost alocate pentru învățământul preșcolar au crescut de-a lungul timpului, acestea nu au ținut pasul cu cererea și prognozele. Din cauza salariilor mici, oferta de locuri de muncă în instituțiile preșcolare nu ține pasul cu cererea în continuă creștere de educație preșcolară, ceea ce generează o rotație destul de mare a personalului.

 „Salariile sunt mai mici decât ar trebui să fie. Credem că ar fi nevoie de o ajustare a cheltuielilor salariale, pentru a face joburile din învățământul preșcolar mai atractive, pentru a crește retenția și a reduce rotația din sistemul de învățământul preșcolar. În același timp, ar trebui mărit numărul de copii per educator. Astfel ar fi un număr mai mic de educatori, dar mai bine plătiți și mai bine pregătiți”, sugerează Bogdan Belciu de la PricewaterhouseCoopers România, companie care a efectuat studiul la comanda UNICEF Moldova.

Studiul mai arată că 83% din grădinițele din Chișinău au sistem centralizat de încălzire, 3% încălzindu-se fie cu sobe cu gaz, fie cu sobe cu lemne, în timp ce 15% se încălzesc din alte surse. Pe de altă parte, 84% din instituțiile preșcolare din afara Chișinăului sunt încălzite cu sobe pe lemne, 5% - pe gaz și doar 31% au un sistem centralizat de încălzire. 

Autorii studiului au făcut și radiografia cheltuielilor în învățământul preșcolar. Astfel, în jur de 60% din bani sunt alocați pentru cheltuielile de personal, care includ atât cadrele didactice, cât și personalul auxiliar și de management, o pondere de 41% reprezintă cheltuielile pentru produse și servicii și doar 2% sunt cheltuieli de capital. Din punct de vedere al cheltuielilor pentru produse și servicii, produsele alimentare reprezintă aproximativ jumătate din buget.

„Din punct de vedere al cheltuielilor materiale vedeți diferențe foarte mari dintre instituțiile din Chișinău și cele din afara Chișinăului. Cheltuielile pentru produsele alimentare sunt de aproape trei ori și ceva până la patru ori mai mari în Chișinău față de cele în afara Chișinăului. La fel e cu cheltuielile pentru alte produse materiale, cum ar fi produsele de curățat, mobilier și altele”, a subliniat Bogdan Belciu.

Prezentă la eveniment, Elena Cernei, viceministra Educației, a menționat că eficientizarea gestionării mijloacelor bugetare la nivel de instituție este o prioritate a ministerului de resort. „Trebuie să contribuim la eficientizarea cheltuielilor prin consolidarea continuă a instituțiilor de învățământ, majorarea numărului de elevi per grupă, reducerea personalului nondidactic, direcționarea mai bună a programului de alimentație a copiilor, identificarea priorităților în gestionarea bugetelor instituțiilor de învățământ, care se axează pe îmbunătățirea infrastructurii, renovarea și reparația instituțiilor”, a subliniat viceministra.

Margareta Tileva, reprezentant adjunct al UNICEF Moldova, a scos în evidență faptul că dezvoltarea timpurie a copiilor duce la mărirea șanselor acestora de a obține un salariu mai bun la maturitate.  „Există studii care demonstrează că un dolar investit în educația timpurie poate să aducă de la 6 la 17 dolari, deci merită să se facă aceste investiții”, a adăugat Margareta Tileva.

Studiul a fost realizat de PricewaterhouseCoopers România la inițiativa UNICEF Moldova și a inclus radiografia a circa 1.400 de instituții de învățământ preșcolar din republică.